مدیرعامل پتروشیمی دهلران خبر داد:

پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی واحد اتیلن پتروشیمی دهلران تا پایان سال

مدیرعامل پتروشیمی دهلران گفت: امسال طرح اتیلن این پتروشیمی از مرز۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی عبور خواهد کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ محمدرضا حمیدی پس ارائه گزارش در هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی صندوق‌ها تصریح کرد: ابتدای سال گذشته پیشرفت فیزیکی واحد الفین ۲۰ درصد بوده و تا کنون به حدود ۴۶ درصد رسیده است. همچنین تا پارسال در بخش پروژه‌های پایین دستی شرکت هیچ اقدامی انجام نشده بود اما در انتهای سال حدود ۱۰ درصد در سه واحد اچ دی، ال ال و پی پی پیشرفت فیزیکی داشته ایم..

دیرعامل پتروشیمی دهلران در ادامه با اشاره به برنامه های جدید شرکت در سال آتی گفت: درسال جدید اگرمسائل مالی چالش زا نباشند، طرح اتیلن پتروشیمی دهلران از مرز۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی عبور خواهد کرد.

حمیدی درباره زنجیره پایین دستی محصولات این شرکت افزود: پتروشیمی دهلران دارای یک واحد الفین ۷۷۰ هزار تنی همچنین واحد ۶۴۰ هزارتن اتیلن و۱۶۰ هزار تنی پروپیلن است وافزون برآن زنجیره پایین دست دو واحد HDPE و  LLDPE و  دو واحد ۳۰۰ هزار تنی و یک واحد ۱۶۰ هزار تنی pp را در برمی گیرد.

وی ادامه داد: خوراک پتروشیمی دهلران از ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در۴۵ کیلومتری پتروشیمی دهلران تامین خواهد شد، این طرح بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و خوراک را از طریق چهار ایستگاه تقویت فشارزا گازهای همراه نفت و میعانات گازی را به مقدار ۲۴۰ میلیون فوت مکعب گاز و حدود ۴۰ هزاربشکه سیتوپلاس در روز ارسال می کند.

حمیدی با اشاره به مقدار سود دهی این شرکت افزود: طبق آخرین برآورده ها که یک ماه پیش انجام شده، پتروشیمی دهلران ۶۰۰ هزارتن پلیمر با نرخ فعلی ۷۰۰ میلیون دلار و یک واحد ۱۶۰ هزارتنی پ پ با نرخ فعلی حدود۹۰۰ میلیون دلار خواهد داشت که از این مقدار حدود ۲۰۰ میلیون دلار سود خالص برای صندوق بازنشستگی صنعت نفت به همراه خواهد دشت و مبلغ سرمایه گذاری شده در این طرح طی چهارسال و نیم بازگردانده می‌شود.

مدیر عامل شرکت دهلران گفت: به دلیل ویژگی‌های اتیلن می بایست همه بخش های پروژه همزمان تکمیل شود از سوی دیگر اتیلن ارزش افزون فراوانی دارد.

 وی تاکید کرد: روند پیشرفت پروژه در شورای عالی پروژه های گروه اقتصادی صندوق ها به دقت از سوی برنامه ریزان اقتصادی و فنی به خصوص رئیس محترم هیئت رئیسه صندوق ها پایش می شود و یکی از عوامل مهم پیشرفت‌های ایجاد شده اهتمام وی نسبت به شتاب بخشی در تکمیل پروژه های در دست اجرا و حمایت از ساخت داخل است.