ضوابط پرداخت حق‌الزحمه بهره‌وری سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد

وزارت نفت نرخ حداقل و حداکثر حق الزحمه بهره وری کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۱ را رسما ابلاغ کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس ابلاغیه معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق‌الزحمه نیمسال دوم ۱۴۰۱ برای کارکنان صنعت نفت مشتمل بر نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری بطور هماهنگ در خردادماه قابل پرداخت می باشد.

حداقل و حداکثر این پاداش به ترتیب حدود ۳.۷ و ۱۵.۷ میلیون تومان می باشد