با نصب آخرین تجهیزات سنگین طرح پتروشیمی آپادانا خلیج فارس؛

آپادانا خلیج فارس در مسیر بهره‌برداری قرار گرفت

آخرین تجهیزات سنگین طرح پتروشیمی آپادانا خلیج فارس به همت صنعتگران پرتلاش این شرکت با موفقیت نصب شد تا مراحل تکمیلی برای آماده‌سازی این طرح ملی انجام گیرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارست، تجهیزات سوپر هیتر Heatr1003b و Heater1003a به وزن ۱۶۵ تن، آخرین تجهیزات سنگین پروژه آپادانا خلیج فارس بود که توسط صنعتگران پرتلاش این شرکت با موفقیت نصب شد تا مراحل تکمیلی برای آماده‌سازی این پروژه ملی انجام پذیرد.

با این نصب عملا تمامی نصب‌های سنگین و مهم واحد متانول آپادانا به پایان رسید.

پروژه آپادانا خلیج فارس، مجری طرح متانول با ظرفیت ۱/۶۵۰/۰۰۰تن متانول در سال تنها پروژه متانولی صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.