تغییر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‏‏‌ها از تمایل متقاضیان برای خرید کاست فروکش تب خرید پتروشیمی‏‏‌ها؛

فروکش تب خرید پتروشیمی‏‏‌ها

افزایش قیمت پایه محصولات پتروشیمی متاثر از تغییر نرخ تسعیر ارز باعث شد تا تب خرید محصولات پتروشیمی از بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در میانه شهریورماه فروکش کند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

کاهش جذابیت خرید مواد اولیه با نرخی ارزان و افزایش نیاز صنایع تکمیلی به نقدینگی برای کسب سهم از عرضه‌‌‌های بورسی عامل فروکش کردن تب خرید در رینگ پتروشیمی بود. در این شرایط صعود یکباره بهای نفت و نفتا مزید بر علت خواهد شد تا بر نرخ معامله محصولات پتروشیمی در بازار داخل افزوده شود.

تبلور سیگنال جهانی در تعیین نرخ پایه

قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف هفته پیش‌‌‌رو از دوشنبه بیستم شهریور تا یکشنبه بیست‌وششم این ماه با ترکیبی از کاهش و افزایش نرخ اعلام شد.

نرخ تسعیر ارز در تعیین قیمت‌‌‌های پایه برابر نرخ ارز حواله‌‌‌ای در بازار مبادله و برابر ۳۷هزار و ۵۰۰تومان در نظر گرفته شد، نرخ تسعیر ارز مورد استفاده در تعیین قیمت‌‌‌های پایه نسبت به نرخ تسعیر ارز در هفته قبل افت یک‌صدم درصدی داشت، اما افزایش جهانی عمده محصولات شیمیایی از رشد قیمت‌‌‌های پایه این گروه کالایی حمایت کرد.

با وجود این، نرخ پایه اغلب محصولات پلیمری کاهشی بود. با این حال صعود بهای نفت و نفتا در بازارهای جهانی ظرف روزهای پایانی هفته اخیر باعث می‌‌‌شود که نرخ پایه محصولات پلیمری نیز در میان‌مدت با سیگنال افزایشی جهانی مواجه شود.

رشد نرخ پایه با حمایت ارزی

نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران از هفته دوم شهریورماه به ارز حواله مبادله‌‌‌ای تغییر یافت. بانک‌‌‌مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌‌‌کالا اعلام کرد. در این نامه آمده است؛ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس‌‌‌کالا قرار گیرد. این تصمیم مورد تایید بانک‌مرکزی و لازم‌الاجراست.

به این ترتیب پس از حدود هشت‌ماه تثبیت نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌‌‌ها و نرخ حواله ارز در بازار مبادله شد.

تغییر نرخ تسعیر ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۷هزار و ۵۰۰تومان، قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی را با رشد ۵/ ۳۱درصدی مواجه کرد. ظرف ماه‌‌‌های گذشته و طی بازه زمانی تثبیت نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی و پالایشی، برخی محصولات در نرخ پایه داوستد می‌‌‌شدند، اما در محصولاتی که میزان تقاضای آنها بیش از میزان عرضه بود، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به روند معاملات و قیمت پایانی‌شان جهت می‌‌‌داد.

در این شرایط تغییر یکباره نرخ تسعیر ارز در رینگ پتروشیمی و پالایشی، بر روند معاملات محصولاتی که میزان تقاضایشان کمتر از عرضه بود اثرگذار خواهد شد.

خداحافظی رینگ پتروشیمی با رقابت هیجانی

افزایش قیمت پایه متاثر از جهش نرخ تسعیر ارز بر روند معاملات رینگ پتروشیمی ظرف هفته گذشته اثرگذار شد و با فروکش کردن تب خرید از حجم معاملات در رینگ شیمیایی و پلیمری‌‌‌ها کاست.

به این ترتیب ظرف هفته منتهی به روز جمعه هفدهم شهریورماه ۸۵هزار تن محصول پلیمری از رینگ فیزیکی بورس‌کالا مورد معامله قرار گرفت. این درحالی بود که میزان عرضه برابر ۱۱۳هزار تن بود و به این ترتیب نسبت حجم معامله به حجم عرضه در دومین هفته شهریورماه به ۷۵درصد کاهش یافت؛ این در حالی بود که ظرف هفته‌‌‌های قبل بیش از ۸۰درصد عرضه‌‌‌ها معامله می‌‌‌شد.

افزایش قیمت‌‌‌های پایه متاثر از سیگنال رشد نرخ تسعیر ارز از رقابت برای محصولاتی نظیر پلی‌‌‌پروپیلن‌‌‌ها نیز کاست. ظرف ماه‌‌‌های گذشته و در میانه جهش تقاضا این محصول با رقابت‌‌‌های بیش از ۱۵۰درصدی نیز در رینگ بازار فیزیکی بورس کالا معامله شده بود. البته ظرف هفته‌‌‌های اخیر میزان رقابت قیمتی برای این محصول نیز به محدوده ۱۰۰درصد کاهش داشت.

افزایش قیمت‌‌‌های پایه با تغییر نرخ تسعیر ارز باعث شد تا رقابت قیمتی برای کسب سهم از  عرضه این محصول به محدوده ۶۰ تا ۸۰درصد  کاهش یابد. فاصله ۳۲درصدی میان نرخ  حواله ارز مبادله و نرخ ارز در بازار آزاد و عدم توازن در عرضه و تقاضا مهم‌‌‌ترین دلایل رقابت‌‌‌های بالا در رینگ این بخش از محصولات پلیمری در نیمه شهریورماه بود.

میزان فروش محصولات پلیمری از رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران از ۹۹هزار تن در هفته منتهی به ۱۰شهریور به ۸۵هزار تن در هفته منتهی به ۱۷شهریور کاهش یافت و به این ترتیب حجم فروش در این رینگ کاهش ۱۶درصدی داشت. این در حالی بود که در این فاصله زمانی  ارزش معاملات از ۸/ ۳۲هزار میلیارد ریال در هفته منتهی به ۱۰شهریور به ۳۳هزار میلیارد ریال افزایش داشت. افزایش نرخ‌‌‌های پایه باعث شد تا با وجود کاهش ۱۶درصدی حجم معاملات به میزان ۶/ ۰درصد بر ارزش معاملات افزوده شود.

فروکش کردن تقاضا و حجم فروش در رینگ پتروشیمی نتیجه چندین عامل بود. از سویی افزایش قیمت‌‌‌های پایه با تغییر نرخ تسعیر ارز باعث شد تا تقاضای سرمایه‌‌‌ای در این بازار کاهش یابد. از سوی دیگر با افزایش قیمت‌‌‌های پایه، نیاز صنایع تکمیلی به نقدینگی برای تامین مواد اولیه رشدی قابل ملاحظه داشته که این موضوع  عاملی در جهت فروکش تقاضاست.

بررسی روند معاملات محصولات شیمیایی در رینگ فیزیکی بورس‌کالا ظرف هفته منتهی به ۱۷شهریورماه نیز از فروش بالغ بر ۲۷هزار تن محصول حکایت دارد. این در حالی است که در این بازه زمانی بالغ بر ۴۸هزار تن محصول شیمیایی در رینگ فیزیکی بورس‌کالا عرضه شده بود. به این ترتیب نسبت حجم معامله به عرضه به ۵۶درصد کاهش یافت.

در حالی ظرف هفته منتهی به ۱۷شهریورماه حجم معامله محصولات شیمیایی از رینگ فیزیکی بورس‌کالا به ۲۷هزار و ۴۰۰تن رسید که ظرف هفته قبل یعنی هفته منتهی به ۱۰شهریور بالغ بر ۳۶هزار و ۸۰۰تن محصول از این بازار مورد معامله قرار  گرفت. به این ترتیب با تغییر نرخ تسعیر ارز ۳۶درصد از حجم فروش شیمیایی‌‌‌ها کاسته شد. این در حالی بود که رشد نرخ‌‌‌های پایه از ارزش معاملات حمایت کرد.

ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته منتهی به ۱۷شهریور به ۸۸/ ۵هزار میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معامله در رینگ شیمیایی در هفته منتهی به ۱۰شهریور برابر ۹۹/ ۶هزار میلیارد ریال بود. به این ترتیب در حالی که ۳۶درصد از حجم فروش شیمیایی‌‌‌ها در بازه یک‌هفته‌‌‌ای کاسته شد، ارزش معامله به میزان ۸/ ۱۸درصد کاهش یافت.

سیگنال جهانی افزایشی ماند

بازگشت بهای نفتا به مسیر رشد در بازارهای جهانی از رشد قیمت پایه محصولات پتروشیمی حمایت می‌‌‌کند. نرخ محصولات پلیمری همگرایی بالایی با نوسان قیمت نفتا دارد. این محصول ظرف هفته منتهی به روز جمعه هشتم سپتامبر با ثبت رشد هفتگی ۵/ ۵درصدی با نرخ ۶۶۷دلار به ازای هر تن معامله شد که این رقم بیشترین نرخ فروش آن پس از نیمه آوریل امسال بود.

بازگشت نفتا به مسیر رشد نرخ با افزایش هزینه تولید محصولات پلیمری از رشد نرخ آنها در میان‌مدت حمایت می‌‌‌کند. افزایش بهای نفتا در بازارهای جهانی بر قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل نیز اثرگذار شده و رشد نرخ‌‌‌های پایه را به دنبال دارد.