آخرین گزارش اوپک نشان داد؛

میزان صادرات نفتی ایران به ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است

آخرین آمار نفتی ارائه شده از سوی سازمان اوپک نشان دهنده افزایش تولید و صادرات نفتی ایران به ۳ میلیون بشکه در روز بوده و این در حالیست که عربستان سعودی همچنان در مسیر کاهش صادرات نفت قرار دارد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ آخرین آمارهای صادرات نفت اوپک نشانگر افزایش اندک میزان صادرات کشورهای عضو این پیمان طی ماه آگوست است.
خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ نیز با تایید این گزارش، میزان افزایش صادرات نفتی اوپک را دستکم ۴۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. با اینحال، بلومبرگ تاکید کرده است که عربستان سعودی همچنان در ماه گذشته میلادی به سیاست کاهش صادرات نفتی خود ادامه داده و طی ماه آگوست، روزانه حدود ۱۷۰ هزار بشکه نفت خام از سبد تولید این کشور حذف شده است.
دو کشور ایران و نیجریه موفق به افزایش میزان تولید و صادرات نفتی خود در ماه آگوست شده اند. بر اساس آخرین آمار ماه آگوست، متوسط تولید نفت خام اوپک حدود ۲۷.۸۲ میلیون بشکه در روز اعلام شده است.
میزان صادرات نفتی ایران به ۳ میلیون بشکه در روز رسیده و این در حالیست که میزان تولید نفت نیجریه نیز به ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. همچنین عربستان سعودی با تولید ۸.۹۸ میلیون بشکه نفت در روز، همچنان رکورددار تولید و صادرات نفتی در اوپک محسوب می شود.
از دیگر تحولات مهم رخ داده در اوپک طی ماه آگوست، توافق اعضای این پیمان با روسیه برای اعلام میزان دقیق صادرات نفتی این کشور بوده که می تواند تحلیل بازار بهتری را برای اوپک فراهم آورد.