نرخ ۸ هزار تومانی خوراک پتروشیمی در راه است؟

با توجه به سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده است قیمت هر مترمکعب در فصل زمستان تا 8 هزار تومان نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس مصوبه دولت و تغییرات صورت‌گرفته مبنی بر محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی بر اساس فرمول سال ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به منابع تبصره ۱ بودجه که مربوط به درآمدهای دولت است افزوده خواهد شد، همچنین حدود ۱۵ الی ۲۰ همت از منابع تبصره ۱۴ که مربوط به درآمدهای حوزه یارانه است، کسر خواهد شد.

نکته بعدی که در این خصوص وجود دارد بحث قیمت هر مترمکعب گاز خوراک تخصیص داده‌شده به پتروشیمی‌ها در نیمه دوم سال است. بر اساس فرمول مذکور قیمت هر مترمکعب خوراک گاز از میانگین ۲ قسمت مجزا یعنی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و همچنین میانگین قیمت ۴ هاب گاز جهانی محاسبه خواهد شد، این عدد در نهایت در نرخ تسعیر ارز خوراک که طبق اعلام بانک مرکزی حدود ۳۷۵۰۰ تومان است، ضرب خواهد شد. 

نکته جالب این است که با توجه به سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده  است قیمت هر مترمکعب در فصل زمستان تا ۸ هزار تومان نیز افزایش خواهد یافت.البته بر اساس این براوردها، عملاً درآمد دولت در تبصره ۱۴ درحالت تغییر  قیمت ثابت هر مترمکعب خوراک گاز از ۵ به ۷ هزار تومان و همچنین خروجی فرمول سال ۱۳۹۴ تغییری نخواهد کرد و بر این اساس با وجود نرخ ۸هزارتومانی نیز زیانی  متوجه پتروشیمی‌ها نخواهد شد.