حضور وزیر نفت در غرفه شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

جواد اوجی گفت: وزارت نفت در زمینه تأمین زیر ساخت توسعه و خوراک از این مجموعه حمایت خواهد کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در نخستین روز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، جواداوجی با بازدید از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در جریان تولید محصول جدید این پتروشیمی (سولفات آمونیوم) قرار گرفت و گفت: با توجه به قرارگیری پتروشیمی مسجدسلیمان در منطقه کمتر برخوردار، یکی از پتروشیمی‌های تأثیرگذار از لحاظ اشتغال و ارزآوری در کشور است و وزارت نفت در زمینه تأمین زیر ساخت توسعه و خوراک از این مجموعه حمایت خواهد کرد.