کسب تقدیرنامه یک ستاره ششمین دوره جایزه ملی تعالی توسط شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  پس از ارزیابی های انجام شده در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و نگهداری ایران در سال ۱۴۰۲ در رسته تخصصی مدیریت نگهداری دارایی ها، شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان موفق به کسب تقدیر نامه یک ستاره شد.