رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی مشخص شد

اعضای هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی مشخص شدند و علی‌اکبر کریمی به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی هیأت رئیسه این هیأت را انتخاب کردند.
بر این اساس علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی انتخاب شد.
اعضای هیأت همچنین سیدجواد حسینی‌کیا و رحمت‌الله نوروزی را به عنوان نواب اول و دوم رئیس و علیرضا سلیمی را به عنوان دبیر هیأت انتخاب کردند.