مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان؛

تولید اوره به ۲۸۵۰ تن رسید| افزایش۳۵ درصدی ظرفیت اسمی تولید

موسوی مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان از افزایش ۳۵ درصدی ظرفیت تولید این واحد خبر داد و گفت: این افزایش ظرفیت تولید در شرایطی ایجاد شده که این واحد پتروشیمی در سال گذشته چالش های متعددی مواجه بوده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سید احسان موسوی مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان از افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید این واحد در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: پتروشیمی مسجد سلیمان ظرفیت اسمی تولید خود را از ۶۰ به ۹۵ درصد افزایش داده است. این افزایش ظرفیت در شرایطی حاصل شده که به دست آمده که شرکت های مختلف حوزه پتروشیمی با چالش‌ ها و مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مالی و تحریم های اقتصادی مواجه بوده است.

در زمستان پارسال به دلیل وجود چالش‌ های فراوان، برخی صاحب نظران و کارشناسان نگران توقف تولید این شرکت بوده اند. چرا که مشکلاتی از جمله بازپرداخت فاینانس خارجی و وام‌ های داخلی از یک سو و عدم وصول مطالبات از سوی دیگر تا بدهی به شرکت گاز این مجموعه را با اختلال مواجه کرده بود

او در ادامه با اشاره به چالش های این واحد نوپا در صنعت پتروشیمی، گفت: در زمستان پارسال به دلیل وجود چالش‌ های فراوان، برخی صاحب نظران و کارشناسان نگران توقف تولید این شرکت بوده اند. چرا که مشکلاتی از جمله بازپرداخت فاینانس خارجی و وام‌ های داخلی از یک سو و عدم وصول مطالبات از سوی دیگر تا بدهی به شرکت گاز این مجموعه را با اختلال مواجه کرده بود.

او همچنین در ادامه سخنان خود از اجرای تعمیرات اساسی شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان طی دو ماه گذشته با استفاده از دانش بومی متخصصان داخلی خبر داد و گفت: هم اکنون با تولید آمونیاک ۹۵ درصد، روزانه حدود ۲ هزار ۸۵۰ تن اوره نیز تولید می‌ شود.

اشتغال زایی ۳ هزار نفری در مسجد سلیمان

موسوی در پایان درباره اشتغال زایی در این واحد پتروشیمی هم گفت: در پتروشیمی مسجد سلیمان ۱۵۰۰ نفر مستقیم و ۱۵۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم در حال فعالیت و همکاری هستند، در واقع با تلاش هایی که صورت گرفت اشتغال سه هزار نیروی کار در این مجموعه مورد حمایت واقع شد و از تعطیلی این واحد اقتصادی جلوگیری شود.