حضور مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی اروند؛ طرح «پتروپرک» وارد عملیات اجرایی شد

جمعی از مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس با حضور در شرکت پتروشیمی اروند در جریان آخرین وضعیت پروژه‌ پتروپرک‌ پویا قرار گرفتند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ مدیر طرح‌ها، مدیر HSE، مدیر منابع انسانی و مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با حضور در شرکت پتروشیمی اروند از طرح پتروپرک پویا بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت‌ پتروشیمی اروند همراه بود، مدیرعامل پتروپرک پویا آخرین وضعیت پروژه را تشریح کرد و عنوان داشت: «فاز مهندسی این پروژه از خرداد ماه آغاز شده است و عملیات اجرایی آن از ابتدای مهرماه با تسطیح ، خاکبرداری و خاکریزی، آماده ساخت و نصب واحد شده است.»

این واحد پس از ساخت و راه‌اندازی، توان تولید ۴۵ هزار  تن سود پرک جامد با مصارف دارویی را خواهد داشت که با جلوگیری از خروج ارز، کشور را خودکفا و از واردات این محصول بی نیاز خواهد کرد.