همزمان با حضور مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی اروند؛

دستور تسریع روند عملیات اجرایی ابرپروژه الماس ماهشهر صادر شد

همزمان با حضور مدیران ارشد گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پتروشیمی اروند، دستور تسریع عملیات اجرایی مگاپروژه الماس ماهشهر صادر شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ هیاتی متشکل از مدیران ارشد گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت پتروشیمی اروند و مدیران پروژه الماس ماهشهر با حضور در مجتمع پتروشیمی اروند، راهکارهای تسریع روند عملیات اجرایی پروژه الماس ماهشهر را بررسی کردند.

در این بازدید میدانی همچنین دستوراتی در خصوص تخصیص زمین به عنوان سهم مشارکت پتروشیمی اروند در این ابرپروژه صادر و بنا شد روند فعالیت اجرایی با شتاب بیشتری دنبال شود.

گفتنی‌ست؛ شرکت پتروشیمی اروند سهامدار پتروشیمی الماس ماهشهر یکی از بـزرگتــریـن تولیدکننـدگان الفین و محصولات پلیمری جهـان بـه شـمار مـی رود.