ثبات قیمت در بازار پروپیلن

قیمت پروپیلن CFR چین ۸۵۵ دلار در تن ارزیابی شد که در طول روز ثابت بود، در حالی که اسپرد پلی پروپیلن-پروپیلن آسیایی ۱۵ دلار در تن بود که بسیار پایین تر از اسپرد معمولی ۱۵۰ دلار در تن است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در تاریخ ۹ نوامبر، شاخص پروپیلن CFR چین بدون تغییر باقی ماند، زیرا خریداران کمی در خرید تامل کردند.
در تاریخ ۹ نوامبر، معاملات آتی نفت برنت ICE ماه ژانویه ۱.۴۰ دلار کاهش یافت و به ۸۰.۰۸ دلار در هر بشکه رسید. اما قیمت پایین نفت خام نتوانست به قیمت پروپیلن ضربه بزند زیرا بسیاری از کارخانه های PDH در بحبوحه افزایش قیمت مواد اولیه پروپان و قیمت های ضعیف پایین دستی تعطیل شده اند.
در تاریخ ۷ نوامبر، قیمت پروپیلن CFR چین ۸۵۵ دلار در تن ارزیابی شد که در طول روز ثابت بود، در حالی که اسپرد پلی پروپیلن-پروپیلن آسیایی ۱۵ دلار در تن بود که بسیار پایین تر از اسپرد معمولی ۱۵۰ دلار در تن است.
به گفته منابع بازار، اسپرد اتیلن- نفتا آسیایی از آوریل سال جاری به زیر ۳۰۰ دلار در تن از نقطه سر به سر رسیده است و عملکرد کراکر بخار آسیایی را زیر ۱۰۰ درصد نگه داشته است.
در تاریخ ۹ نوامبر یک کمپانی صنعتی کره جنوبی پس از یک دور برنامه ریزی شده ۲۵ روزه، یک کارخانه با ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ تن در سال جهت پروپان زدایی با ۸۰ درصد را راه اندازی می کند.
قیمت ACN CFR آسیای دور شرقی با افزایش ۱۰ در هفته منتهی به ۷ نوامبر، ۱۲۲۵ دلار در تن ارزیابی شد در حالی که شاخص پروپیلن FOB کره در تاریخ ۹ نوامبر، بدون تغییر در طول روز با قیمت ۸۱۵ دلار در هر تن ارزیابی شد.