پیش همایش بین المللی صنعت پتروشیمی و ارتقای توسعه و امنیت پایدار ایران زمین

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پیش همایش بین المللی صنعت پتروشیمی و ارتقای توسعه و امنیت پایدار ایران زمین با تمرکز بر پتروشیمی بندر امام؛

محورهای اصلی همایش و مقالات

 •  تأثیر پتروشیمی بندرامام بر معیشت جامعه پیرامون
 •  بررسی مقایسه ای پتروشیمی بندرامام با نمونه های مشابه خارجی
 • پتروشیمی ها و تاب آوری ،ملی فن آوری های نو و آینده پتروشیمی
 •  آثار و پیامدهای فرهنگی پتروشیمی بندرامام
 •  سیر تحول و فراز و فرودهای توسعه پتروشیمی
 •  بندر امام پتروشیمی بندرامام و محیط زیست
 •  آورده ها و معضلات صنعت پتروشیمی تحریم ها و پتروشیمی های ایران ، و

برای هرگونه توضیح به شماره ۰۹۱۲۴۴۳۴۶۴۴ پیامک بفرستید تا از سوی دبیرخانه همایش با شما تماس گرفته شود.

به صاحبان مقالات پذیرفته شده حق الزحمه مناسب پرداخت می‌گردد.

 • مهلت ارسال چکیده مقاله : ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲
 • اعلام نتایج چکیده ارسالی: ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲
 • ارسال اصل مقاله: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
 • زمان برگزاری پیش همایش: ۳ دی ماه ۱۴۰۲

دبیرخانه

( صنعت پتروشیمی و ارتقای توسعه و امنیت پایدار ایران زمین با تمرکز بر پتروشیمی بندر امام )