بازدید رئیس و اعضای هیات مدیره پتروشیمی فن آوران از پروژه پتروالفین فن آوران

رئیس و اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل پتروشیمی فن آوران از روند پیشرفت ساخت مخازن و شمع کوبی پروژه پتروالفین فن آوران بازدید بعمل آوردند و نکات لازم در خصوص پیشرفت پروژه را به پیمانکار متذکر شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ رئیس و اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل پتروشیمی فن آوران از روند پیشرفت ساخت مخازن و شمع کوبی پروژه پتروالفین فن آوران بازدید بعمل آوردند و نکات لازم در خصوص پیشرفت پروژه را به پیمانکار متذکر شدند.

گفتنی است تاکید بر اجرای پروژه CO۲ Capturing، احداث واحد وینیل استات منومر (VAM)، بازدید از روند پیشرفت پروژه پتروالفین فن آوران و پروژه بویلر تولید بخار از دیگر موضوعات جلسه و بازدید امروز اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران بود.