اجرای طرح برنامه‌ریزی جایگزینی مدیران در شرکت ملی مناطق نفتخیز

سرپرست مدیریت منابع انسانی از اجرای طرح جایگزینی سمت های کلیدی با هدف تحقق اصل شایسته سالاری در انتصابات کارکنان خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ابوالقاسم حبیبی پور با اشاره به موقعیت استراتژیک شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از لحاظ میزان تولید نفت خام و جایگاه تعیین کننده آن در شرایط مدیریتی و اقتصادی کشور و نقش آن در توسعه و آبادانی ایران اسلامی، تاکید کرد: تامین نیروی انسانی شایسته و کیفی برای سمتهای سرپرستی و مدیریتی در سطح شرکت یک امر اساسی است و توجه به آن برای توسعه سازمان ضرورت دارد.

وی افزود: بر همین اساس مطابق مفاد فصل پنجم مقررات اداری و استخدامی و فصل ششم آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی جهت برنامه‌ریزی به موقع تامین نیازهای مدیریتی و تحقق اصل شایسته سالاری در انتصابات کارکنان، طرح برنامه ریزی جایگزینی مدیران در سطح ۴ شرکت/مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شامل مدیریت امور فنی، مدیریت تولید، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون به صورت پایلوت انجام گردید.

حبیبی پور ادامه داد: برای این منظور، ضمن هماهنگی با مسئولین عالی رتبه شرکت/مدیریت های منتخب، کاندیداهای احتمالی با استفاده از شاخص ها و ابزارهای منابع انسانی احصاء و پس از بررسی مستندات، شایستگی و ارشدیت آنها، در برنامه توسعه قرار گرفت.

وی بیان داشت: این طرح در راستای اهداف و نتایج کلیدی تعریف شده در قالب رویکرد OKR اداره مطالعات و برنامه‌ریزی منابع انسانی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۲ پیش بینی و محقق گردید.

سرپرست مدیریت منابع انسانی در پایان گفت: طرح فوق جهت سمتهای بلاتصدی با پایه سازمانی ۲۱ و بالاتر و همچنین سمتهایی که شاغلین آنها تا پایان سال ۱۴۰۳ به افتخار بازنشستگی نائل خواهد آمد برنامه‌ریزی شده است.

شایان ذکر است اجرای طرح فوق در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و برای شش ماهه دوم سال نیز برنامه ریزی شده است.