انتشار اوراق توسط فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس که (فارس) از انتشار اوراق اجاره به منظور تامین مالی شرکت خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با افشای اطلاعات گروه ب در کدال اعلام کرد:

انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (شگویا) به مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال را به منظور تامین مالی طرح های شرکت های تابع جهت اطلاع رسانی به سهامداران شرکت ایفاد می گردد.


انتشار اوراق توسط فارس