مناطق نفت خیز جنوب پیشرو در حمایت از تولید داخل

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دو تفاهم نامه تولید بار اول با شرکت های داخلی، جهت طراحی، ساخت و نصب توربوکمپرسور، با شرکت های دانش بنیان منعقد کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛. به نقل ازروابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، روز یک شنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، مدیرعامل نفتخیز جنوب با دو شرکت دانش بنیان داخلی ایرسا و  توربین ماشین خاورمیانه جهت ساخت ۸ توربین و ۱۶ کمپرسور تفاهم نامه امضا نمود.

تفاهم نامه شرکت ملی مناطق نفت خیز و شرکت ایرسا جهت مطالعات، طراحی، ساخت و نصب ۴ دستگاه توربوکمپرسور؛ شامل ۴ توربین در محدوده توانی ۴ مگاوات و ۸ دستگاه کمپرسور گریز از مرکز، جهت استفاده در ایستگاه های تقویت فشار آسماری اهواز ۳ و ۴ می باشد.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت و شرکت توربین ماشین خاورمیانه با هدف تفاهم بر انجام مطالعات، طراحی، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه توربوکمپرسور؛ شامل ۴ دستگاه توربین ۴ مگاواتی و ۸ دستگاه کمپرسور گریز از مرکز، جهت استفاده در  ایستگاه های تقویت فشار آسماری اهواز ۱ و ۵ نمودند.

مهندس علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به سیاست های جدید این شرکت در دولت سیزدهم، مبنی بر استفاده از محصولات تولید داخل و نگاه حمایتی به شرکت های دانش بنیان، گفت: مدیریت جهادی این شرکت مخالف نگاه تنگ نظرانه ای که سابقا حاکم بر صنعت نفت بوده است، می باشد.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که پیمانکار متعالی از دل کارفرمای خوب بیرون می آید، لذا ظرفیت های موجود به صورت بالقوه در شرکت های داخلی وجود دارد؛ در این راستا اراده مناطق نفت خیز جنوب، بر بالفعل نمودن این پتانسیل هاست.