مساعدت شرکت گاز جهت تداوم تولید پتروشیمی مسجدسلیمان

در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در راستای حمایت از صنایع با امهال شش ماهه بدهی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان به شرکت گاز موافقت شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه به ریاست علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان برگزار شد.

استاندار خوزستان در پایان این نشست توضیح داد: بانک ها با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند همچون تامین سرمایه در گردش یا امهال بدهی واحدهای تولیدی مهمترین نقش را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارند.

وی افزود: از سوی دیگر بانک ها امین و حامی سپرده گذاران و منابع دولتی هستند و باید بگونه ای عمل کنند که هر دو بخش خصوصی و دولتی را مورد حمایت قرار دهند.

حسینی محراب ادامه داد: در جلسه امروز مسائل چند شرکت صنعتی مورد بررسی قرار داد. خوشبختانه با مساعدت بانکها درخواست امهال بدهی تعدادی از شرکت ها موافقت شد.

استاندار خوزستان اظهار داشت: همچنین مشکلات پتروشیمی مسجدسلیمان از جمله موارد مربوط به تجهیزات فنی و موانع مربوط به تحریم ها و مشکلات بدهی گاز این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بنا شد مبلغ سه و نیم همت بدهی این شرکت به گاز در یک فرصت شش ماهه پرداخت شود.