سفیر ایران در مسکو:

همکاری‌های گازی ایران و روسیه طرح‌ریزی شده است

سفیر ایران در روسیه گفت: در حوزه گاز همکاری‌های ایران و روسیه طرح‌ریزی شده است که به نظر من می‌تواند به نتیجه برسد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ کاظم جلالی درباره قابلیت تحقق هاب گاز ایران با مشارکت روسیه با توجه به جایگاه‌های برتر ذخایر و تولید گاز این دو کشور در جهان اظهار کرد: در گذشته، همواره القا می‌کردند که تهران و مسکو در حوزه‌های اقتصادی نمی‌توانند همکاری داشته باشند که نادرستی این گزاره در سال‌های اخیر اثبات شد.
وی افزود: زمانی که در حال اعزام به‌عنوان سفیر به مسکو بودم، برخی به من می‌گفتند که اقتصاد ایران و روسیه با توجه به اینکه انرژی، پایه اقتصاد دو کشور است، هیچگاه نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند، زیرا دو کشور در حوزه انرژی رقیب هستند. به نظر من این گزاره غلط است. عرصه همکاری اقتصادی محدود به حوزه‌ انرژی نیست و دو کشور در بسیاری از حوزه‌ها قادر به تبادل هستند.
سفیر ایران در روسیه تصریح کرد:‌ نادرستی این گزاره در عمل هم ثابت شد، زیرا امروز در حوزه‌های گسترده‌ای با روسیه در حال همکاری هستیم. اگر پنج مانع نبود شناخت، مشکلات ترانزیت، لجستیک، پولی و بانکی و گمرکی وجود نداشت، روابط در بسیاری از حوزه‌ها گسترش بیشتری پیدا کرده بود.
جلالی ادامه داد: نه‌تنها نادرستی این گزاره که ایران و روسیه به‌واسطه رقابت در حوزه انرژی، در حوزه‌های دیگر هم نمی‌توانند همکاری کنند اثبات شد، بلکه دو کشور امروز در حوزه انرژی هم در حال همکاری هستند و این همکاری‌ها بین دو کشور طراحی شده است.
وی با اشاره به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه روس‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران داشته‌اند، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در حوزه نفت انجام شده است.
سفیر ایران در روسیه اظهار کرد: در حوزه گاز هم همکاری‌ها طرح‌ریزی شده است که به نظر من می‌تواند به نتیجه هم برسد. در مقطع کنونی مذاکراتی در این پیوند با برخی شرکت‌های بزرگ روسیه در حال انجام است که برخی از آنها در حوزه سرمایه‌گذاری، برخی در حوزه تبادل تکنولوژی و برخی نیز حوزه‌های دیگر صنعت گاز را در بر می‌گیرد. افزون بر این، دو کشور در موضوع صادرات گاز روسیه نیز می‌توانند همکاری داشته باشند.