درآمد ۳۴۷ میلیارد تومانی پترول در بهمن ۱۴۰۲

درآمد ۳۴۷ میلیارد تومانی پترول در بهمن ۱۴۰۲گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) در یک ماهه بهمن ماه معادل ۳۴۷ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان درآمد عملیاتی داشته است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) صورت های مالی یک ماهه منتهی به ۳۱ بهمن ۱۴۰۲ را در کدال درج کرد. بر اساس آنچه در کدال آمده پترول جمع درآمدهای عملیاتی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان دی امسال ۷۹۹ میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که این رقم در پایان بهمن به به یک هزار و ۱۴۸ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
پیرو این گزارش، درآمد عملیاتی شرکت در بهمن ماه امسال معادل ۳۴۷ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان ثبت شده است.

اعداد به میلیون ریال می باشد

لازم به یادآوری است که درآمدهای عملیاتی شرکت تا پایان سال ملی گذشته (ابتدای خرداد ۱۴۰۲) حدود یک هزار و ۴۱۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه حدود ۳ ماه به پایان سال مالی این شرکت باقی مانده، پترول تنها حدود ۳۰۰ میلیارد درآمد عملیاتی کمتری کسب کرده است. با این اوصاف پیش بینی می شود که درآمد عملیاتی این شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بسیار بیشتر از درآمد عملیاتی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشد.