پالایشی ها همچنان در انتظار تصمیم دولت؛

سهام پالایشگاهی و چشم انداز گزارش فصل بهار

در فصل زمستان با تثبیت نرخ خوراک، شاهد افزایش حدود ۳۰ درصد کرک اسپرد پالایشگاه ها بودیم و متوسط کرک اسپرد پالایشی ها در فصل زمستان به سطح حدود ۱۴ دلار رسید!

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ متوسط کرک اسپرد فصل پاییز پالایشی ها در سطح ۱۱.۵ دلار بوده. درحالی که متوسط نرخ خوراک بر اساس نرخ های فوب در کانال ۷۰ دلار بود.
در فصل زمستان با تثبیت نرخ خوراک، شاهد افزایش حدود ۳۰ درصد کرک اسپرد پالایشگاه ها بودیم و متوسط کرک اسپرد پالایشی ها در فصل زمستان به سطح حدود ۱۴ دلار رسید!
لذا انتظار میرود بدون درنظر گرفتن اصلاح فرمول خوراک، وضعیت کرک اسپرد پالایشی ها در گزارش زمستان از پاییز بهتر باشد.
از طرف دیگر، فصل بهار با نفت بالای ۸۰ دلار آغاز شده. وضعیت کرک اسپرد پالایشی ها به دلیل اینکه در ابتدای سال قرار داریم و هنوز نرخ ها بطور واضح مشخص نیست، کمی مبهم است. اما با این فرض که بهای نفت در کانال ۷۰ تا ۸۰ دلار ثبات داشته باشد و نرخ تسعیر پالایشی ها در عرضه های بورس کالا و فروش بین مجتمعی با رشد نرخ نیمایی رشد کند، گزارش بهار ۱۴۰۳ میتواند بهتر از زمستان باشد.
موضوع بسیار مهم و با اهمیت، اصلاح فرمول خوراک پالایشی هاست که شایعاتی در مورد این موضوع از دو هفته پیش از سال جدید آغاز شد.
بر اساس شنیده ها (که طبیعتا تا اعلام رسمی نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد) اصلاح مد نظر برای فرمول پالایشی ها چیزی حدود ۵ دلار به کرک اسپرد پالایشی ها کمک خواهد کرد.
بنابراین اگر میانگین کرک اسپرد پالایشی ها را ۱۵ دلار مفروض کنیم، اصلاح فرمول مورد نظر حدودا ۳۰٪ به کرک اسپرد پالایشی ها کمک خواهد کرد که در صورت وقوع، گزارش بهار پالایشی ها گزارش بسیار جذابی خواهد شد.
لذا باید صبر کرد و دید نتیجه تصمیمات در مورد اصلاح فرمول پالایشی ها به کجا خواهد رسید.