مانور نشت گاز آمونیاک؛ گامی بزرگ در تقویت ایمنی پتروشیمی مسجدسلیمان

با تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مانوری با موضوع نشت گاز آمونیاک را با موفقیت برگزار کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ مانوری با موضوع نشت گاز آمونیاک را با موفقیت برگزار کرد.

این مانور، که با حضور دکترمعظمی، مدیرعامل شرکت، انجام شد، به منظور ارتقاء آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات در مواجهه با حوادث احتمالی طراحی شده بود.

در این مانور، تمریناتی در زمینه امداد و نجات، تخلیه واحدها، و مقابله با نشت گاز انجام شد. دکتر معظمی در سخنانی اظهار داشت: “ما به عنوان یک مجتمع عظیم صنعتی، مسئولیت حفظ ایمنی کارکنان و محیط زیست را داریم. این مانور نه تنها آمادگی ما را در برابر حوادث افزایش می‌دهد، بلکه هماهنگی و همکاری بین تیم‌ها را تقویت می کند.