معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شغدیر

شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را منتشر کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) با درج اطلاعیه ای در کدال اعضای جدید هیئت مدیره شرکت، نمایندگان آن ها و سمت هریک را به شرح ذیل اعلام کرد:

سروش خسروی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران (رئیس هیئت مدیره)

حسین صفاری نوش آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (نائب رئیس هیئت مدیره)

مصطفی ارجمندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (عضو هیئت مدیره)

مهرزاد فیلی زاده به نمایندگی از شرکت پترو شیمی آبادان (عضو هیئت مدیره)

سجاد روستاآزاد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فارابی (عضو هیئت مدیره)