مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه:

امکان ترانزیت گاز ایران به شرق اروپا از مسیر ترکیه وجود دارد

مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه اگرچه صادرات گاز به ترکیه ادامه دارد اما می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری در این حوزه ایجاد شود،‌ گفت:‌ ترکیه به خرید گاز بیشتر از ایران علاقه‌مند است، افزون‌برآن امکان ترانزیت از ترکیه به شرق اروپا نیز وجود دارد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ محمود حیدری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه صنعت نفت و گاز افزون بر اینکه خدمات مهمی به داخل کشور برای تأمین امنیت انرژی ارائه می‌کند، همچنین نقش ویژه‌ای در مناسبات خارجی ایران در بُعد اقتصادی و تجاری دارد،‌ اظهار کرد:‌ در این زمینه می‌توان به صادرات گاز ایران به ترکیه اشاره کرد، زیرا بخش بزرگی از مناسبات اقتصادی ایران با ترکیه مربوط به صادرات گاز است.
وی با اشاره به اینکه اگرچه صادرات گاز به ترکیه ادامه دارد، اما می‌تواندظرفیت‌های بیشتری نیز  ایجاد شود،‌ ادامه داد:‌ ترکیه به خرید گاز بیشتر از ایران علاقه‌مند است، افزون بر آن امکان ترانزیت از ترکیه به دیگر کشورها نیز وجود دارد.
مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: این نمایشگاه ظرفیت‌های ایران در صنعت نفت و گاز  را بیشتر نشان می‌دهد و بین کسانی که در این عرصه فعال هستند،‌ اتصال ایجاد خواهد کرد.
حیدری با اشاره به اینکه برخی موانع تحریمی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است، گفت:‌ نفت و گاز می‌تواند به‌صورت بالقوه در مناسبات ایران با ترکیه نقش مهمی داشته باشد.
وی با بیان اینکه کشورهای حوزه شرق اروپا مصرف‌کننده گاز هستند،‌ افزود:‌ ایران یکی از کشورهای بزرگ دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است و می‌تواند در تأمین گاز موردنیاز این کشورها حاضر شود. البته ابتدا باید مسائل مربوط به تحریم با اراده سیاسی این کشورها، رفع شود.
مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: این نمایشگاه می‌تواند اراده همکاری بین کشورها را نزدیک‌تر کند و با نشان‌دادن مزیت‌های ایران در این عرصه،‌ می‌توان یکی از صادرکنندگان گاز به شرق اروپا شد.
حیدری یادآور شد:‌ مهم‌ترین مزیت ایران در اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالای نفت و گاز است که در مناسبات خارجی کشور نیز نقش ویژه‌ای دارد.