توضیحات «شکبیر» در کدال منتشر شد؛

کاهش سود پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر پیرو مکاتبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوصی بار مالی ناشی از نرخ های جدید یوتیلیتی شفاف سازی کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی اطلاعیه ای بار مالی ناشی از نرخ های جدید سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را ۱/۵۷ همت ذکر نمود و از عدم پذیرش آن سخن به میان آورد.

در این اطلاعیه آمده است: عطف به نامه مورخه ۱۴۰۳/۳/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند تاثیر نرخ های اعلامی سرویس های جانبی باعث افزایش هزینه های عملیاتی به مبلغ ۷/۹۳۹/۸۳۲ میلیون ریال برای دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ و مبلغ ۸/۲۶۵/۷۷۱ میلیون ریال برای دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ می شود. قابل ذکر می باشد تا تعیین تکلیف موضوع مذکور، نرخ های اعلام شده برای سنوات فوق قابل پذیرش نبوده و این شرکت با رعایت صرفه و صلاح از تمام ظرفیت های حقوقی و قانونی جهت احقاق حقوق سهامداران استفاده خواهد نمود که این مهم طی دادخواستی در مورخه ۱۴۰۳/۳/۶ به طرفیت شورای رقابت جهت رسیدگی تقدیم دیوان عدالت اداری گردید.