مهام شرق با شرکت پتروشیمی اروند تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

شرکت پتروشیمی اروند و شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق در راستای همکاری‌های ساخت فناورانه در زمینه رفع نیازهای تجهیزاتی و فرآیندی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  در آئینی که با حضور شرکت پتروشیمی اروند و شرکت مهام شرق در مجتمع پتروشیمی اروند برگزار شد، شرکت پتروشیمی اروند و شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق در راستای همکاری‌های ساخت فناورانه در زمینه رفع نیازهای تجهیزاتی و فرآیندی، بهینه سازی مصرف، تامین و انتقال و سایر تجهیزات و خدمات تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

در این تفاهم‌نامه که صفحه‌ی دیگری از اعتماد مدیران و سیاستگذاران شرکت پتروشیمی اروند به شرکت‌های ایرانی است، بناست مشکلات عدم تعمیر برخی کارتهای الکترونیکی و عدم تولید آنها توسط کارخانه سازنده، با توان متخصصین داخلی رفع و در دستور کار قرار گیرد.

پیش از امضای این تفاهم‌نامه، تیم کارشناسی مجتمع پتروشیمی اروند با ساعت‌ها کار‌ کارشناسی و نشست‌های تخصصی، تنگناها را بررسی و راه علاج آن را جهت رفع به شرکت‌های ایرانی ارائه کردند.

پیش‌بینی می‌شود با امضای این تفاهم‌نامه تخصصی، تا پایان سال ‌جاری با رفع‌ تنگناهای تولید، جهش دیگری در تولید مجتمع پتروشیمی اروند را شاهد باشیم.