منظور استفاده در چاه های نفت و گاز صورت گرفت؛

پیگیری ساخت داخل و ارائه خدمات سامانه جریان سنج چندفازی مبتنی بر مکانیزم GLCC در معاونت مهندسی نفت

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، داود دیانتی، رئیس اداره مهندسی بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از طراحی، ساخت داخل و ارائه خدمات سامانه جریان سنج چند فازی مبتنی بر مکانیزم GLCC  برای استفاده در چاه های نفت و گاز خبرداد و اظهار کرد: با توجه به نیاز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، جریان سنجی از چاه های نفت و گاز با هدف تسهیل مدیریت مخزن، توسعه میدان، کنترل عملیاتی میزان مبادلات مالی و مدیریت تولید اندازه‌گیری دقیق و online فازهای مختلف جریان امری حیاتی است.

رئیس اداره مهندسی بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد: با توجه به اینکه راه حل‌های قدیمی مربوط به سیستم‌های اندازه‌گیری دو  یا سه فاز سیال به جدا کننده‌های گران و حجیم، همراه با هزینه های تعمیر، نگهداری بالا و حضور و فعالیت کارکنان میدانی نیاز دارد در همین راستا صنعت نفت و گاز در سال‌های اخیر به دنبال راه حل دیگری به نام جریان سنج چند فازی MPFM بوده است.

دیانتی با اشاره به پیگیری های اداره مهندسی بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در جهت شناسایی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساخت و ارائه خدمات جریان سنج چندفازی، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در تامین نمونه خارجی دستگاه جریان سنج چند فازی بررسی و نیازسنجی اولیه در سال ١۴٠٠ و ۱۴۰۱ در معاونت مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب صورت گرفت و از مرکز شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری جهت شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه ساخت و ارائه خدمات جریان سنجی چند فازی مبتنی بر مکانیزم GLCC از شرکت‌های فعال و متقاضی در این زمینه پیشنهاد فنی_مالی جهت ساخت تجهیز مذکور و ارائه خدمات مربوطه اخذ شد و متعاقب بررسی های انجام شده پیشنهادات شرکت‌های متقاضی شرکت فناوران فراسنجش شریف به عنوان شرکت مورد تایید انتخاب و معرفی شد.

وی در پایان گفت: ارائه خدمات جریان سنج چند فازی سیار برای ۲۵۰ حلقه چاه در طول ۲۴ ماه است