مجمع سالیانه پتروشیمی تندگویان برگزار شد

شرکت پتروشیمی تندگویان در گزارش سالیانه خود میزان سود خالص سال مورد گزارش را ۴۶.۷۷۸، ۶۶۹ ریال ذکر کرده و میزان سود خالص قابل تخصیص را ۵۳.۶۷۶، ۳۱۳ مصوب نمود تا به ازای هر سهم ۱٫۹۰۰ ریال سود شناسایی گردد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در این مجمع که با حضور بیش از ۹۳ درصد سهامداران، به ریاست محمدحسن فامیلی و تحت نظارت مرتضی رحیمیان سرای بطور رسمی برگزار گردید صورت‌های مالی و گزارش هیئت مدیره شرکت برای سال مالی فوق الذکر بررسی و تصویب گردید.

شرکت پتروشیمی تندگویان در گزارش سالیانه خود میزان سود خالص سال مورد گزارش را ۴۶.۷۷۸، ۶۶۹ ریال ذکر کرده و میزان سود خالص قابل تخصیص را ۵۳.۶۷۶، ۳۱۳ مصوب نمود تا به ازای هر سهم ۱٫۹۰۰ ریال سود شناسایی گردد.

در پایان این مجمع سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس، سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و ۷۰ میلیارد تومان به سرفصل مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص یافت.