مشارکت ۴۵ درصدی پتروشیمی مارون در طرح شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا

با حضور دکتر امین امرایی، مدیرعامل پتروشیمی مارون و سایر مسئولان ذی ربط تفاهم نامه مشارکت ۴۵ درصدی پتروشیمی مارون در طرح شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا منعقد گردید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این مشارکت در راستای افزایش سودآوری از محل تکمیل زنجیره ارزش و توسعه سبد محصولات و مشارکت در تولید محصول استراتژیک ، اجتناب از خام فروشی محصول تولیدی، حرکت در مسیر سند ابلاغی طرحهای پیشران صنعت پتروشیمی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به مواد استراتژیک تامینی از بازارهای خارجی، تضمین حاشیه سود مستمر برای سهامداران ، حضور در بازار تولید و تامین مواد اولیه صنعت دارویی صورت گرفته است.