مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در مراسم تقدیر از برترین های مدیریت دارایی فیزیکی مطرح کرد؛

برنامه مدیریت دارایی فیزیکی بندرامام یک الگو برای کشور است

دومین جشنواره تقدیر از برترین های طرح استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی پتروشیمی بندرامام با حضور دکتر انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی در سالن اجتماعات مجتمع برگزار شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام ضمن تقدیر از همه کارکنان مدیریت دارایی فیزیکی اظهار داشت: مدیریت دارایی فیزیکی که اکنون به صورت تخصصی یا روش‌مند ارائه می شود تمرکز آن باید در تمام ارکان و زمینه‌های شرکت و حتی سالن ها و ساختمان ها باشد.

دکتر انصاری نیک ایده مدیریت دارایی فیزیکی را بخشی از برنامه بندرامام نوین دانست و تصریح کرد: مدیریت دارایی فیزیکی همراه با ایده بندرامام نوین جان گرفته و قوام بهتری پیدا کرده است و در واقع اصل پروژه بندرامام نوین مدیریت دارایی فیزیکی می باشد.

وی مدیریت دارایی فیزیکی در بندرامام را یک الگو و تجربه ملی برای کشور دانست و ادامه داد: با توجه به فرایند علمی و روشمند بودن مدیریت دارایی فیزیکی در این شرکت، این نوع مدیریت برای کشور یک دستاورد و تجربه بزرگی می باشد که سایر صنایع می توانند از آن الگوبرداری کنند.

نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی بندرامام در پایان به برخی از دستاوردهای مهم این پروژه و نقش آن در افزایش تولید در این پتروشیمی پرداخت.