احمد مهدوی ابهری خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران:

مهدوی ابهری رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران گفت: نامه هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در خصوص مصوبه دولت در مورد افزایش قیمت خوراک به ۷ هزار تومان محرمانه بوده و هیچ اطلاعی از جزییات آن نداریم.

نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به وزیر اقتصاد:

مهدوی گفت: به خاندوزی اعلام کردیم، وزارت نفت هیچ جلسه کارشناسی و تخصصی با انجمن و پتروشیمی‌ها برای تعیین نرخ خوراک برگزار نکرده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: دولت به جای اینکه کمک کند ظرفیت‌های خالی پتروشیمی را پر کند، قیمت خوراک را ۶۰ درصد و سوخت را ۱۰۰ درصد افزایش داده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد؛

مهدوی ابهریبا اشاره به اینکه تمامی پتروشیمی‌های گازی کاهش تولید داشته اند گفت: تمامی پتروشیمی‌های متانولی و اوره‌ای ظرفیت تولید شان به ۷۰ درصد رسیده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به صادرات ۱۴.۵ میلیارد دلاری پتروشیمی در سال گذشته، گفت: ۸۶ درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده و مابقی نیز در صنعت پتروشیمی به مصرف رسیده است.