بهداشت و محیط زیست پتروشیمی بوعلی سینا خوراک خبرخوان خوراک اتم

با حضور رئیس اداره حفاظت از محیط زیست، رئیس اداره منابع طبیعی، کارکنان شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و جمعی از فعالین اجتماعی و زیست محیطی شهرستان بندرماهشهر، ۱۵نفر نخل مثمرثمر در محوطه باغ موزه حفاظت از محیط زیست این شهرستان غرس شد.