توسعه خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با بیان اینکه روزی به دلیل مشکلات و زیان‌ده بودن، قصد فروش پتروشیمی اروند را داشتند و امروز این شرکت به سرآمد شرکت‌های پتروشیمی کشور تبدیل شده است، گفت: دیگر آن روزها برای شرکت‌های هلدینگ تکرار نخواهد شد و با عزم راسخ به سمت توسعه حرکت خواهیم کرد.