دانشگاه صنعت نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرکل آموزش، ‌برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بیان کرد؛

مدیر کل آموزش، ‌برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری چگونگی استخدام فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت را تشریح کرد و گفت: با نظر مساعد وزیر نفت با جذب ۹۴ درصدی فارغ التحصیلان موافقت شد.