دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد که با توجه به تعطیلات پیش رو و برنامه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در روز یکشنبه مورخ 1401/02/11، قیمت محصولات پتروشیمی در هفته آتی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی اعلام نخواهد شد.