رئیس شورای تأمین شهرستان بندر ماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر گفت: آتش‌سوزی پتروشیمی کاوشگران به دلیل نشت بخارات بنزین پیرولیز از سیستم‌های فرایندی و تراکم ابر انفجاری به منبع حرارتی اطراف بوده است.