شستا خوراک خبرخوان خوراک اتم

همکاری تاپیکو با شرکت‌های روسی افزایش می‌یابد؛

این شرکت بزرگترین هلدینگ زیر مجموعه شستا به حساب می‌آید که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تاپیکو، به ازای هر سهم، ۲۱۵۰ ریال سود نقدی تقسیمی تصویب کرد.

عضو هیات مدیره شستا:

علیزاده اصل گفت: عملکرد شرکت‌های شستا در کل فروش تجمیعی در سال ۱۴۰۰ رشد تقریبی ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ با بررسی این آمار خواهیم دریافت که عبارتی مبنی بر اینکه "شستا معدل بازار بوده" عبارت صحیحی است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی:

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: باید سند راهبردی در حوزه حقوقی و امور قراردادها در شرکت‌های شستا تدوین شود. عرصه حقوقی، عرصه مجاهدت و خستگی‌ناپذیری است. برای رسیدن به نقطه تعادل در راهبری شستا نیازمند توجه به حوزه حقوقی در سه بعد تقویت، هدایت و نظارت هستیم.