قراداد تجاری ایران با قرقیزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دیدار با مشاور عالی رئیس جمهوری و سفیر کشور قرقیزستان، اعلام کرد: ایران از امنیت کامل برای سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی و سایر حوزه ها برخوردار است، و هیچ گونه محدودیتی برای همکاری و مشارکت های خارجی نداریم.