مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این منطقه برای ایجاد زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تولید محصولات پتروشیمی در این منطقه تا انتهای سال به ۱۹ میلیون تن می‌رسد.