مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی و حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان داخلی را از مهم‌ترین راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ دانست.

تاکید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با برگزاری نشست های تخصصی بر اهتمام جدی دولت سیزدهم در تحقق راهبرد "جهش تولید" از طریق تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بهره‌برداری از ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۳ و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد؛

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه برای فعالیت پایدار واحد صنعتی باید به دیگر ذی‌نفعان و جوامع پیرامونی و بومی منطقه نیز رسیدگی شود، گفت: باید هم‌زمان با توسعه و اجرای طرح‌ها و پیش از تولیدی شدن واحد صنعتی، به فکر مناطق پیرامون و ایفای نقش مسئولیت‌ اجتماعی باشیم.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: جمع آوری گازهای همراه و خاموشی فلرهای صنعت پتروشیمی یکی از راهبردهای اجرایی صنعت پتروشیمی است و امیدواریم در کمتر از 3 سال تمامی فلرهای صنعت با همکاری هلدینگ های پتروشیمی خاموش شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی گفت: صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه و پیشرفت به توان و تخصص دانش ایرانی و بومی تکیه زده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر هم‌افزایی دانشی و اجرایی بین وزارت نیرو و صنعت پتروشیمی گفت: در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی و اجرای طرح‌های تازه به‌دنبال تأمین انرژی پایدار با همکاری وزارت نیرو هستیم.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: برای داشتن نظام زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، ضروری است نیازها و ظرفیت های صادراتی صنایع پایین دستی شناسایی شود و نمایشگاه بین المللی ایران پلاست نقش موثری در تحقق این مهم دارد.