نرخ جهانی خوراک خبرخوان خوراک اتم

تبلور قدرتمند قیمت‌های جهانی در نرخ پایه

اثر افزایشی بهای نفت‌خام بر بازار داخلی مواد اولیه پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا از مسیر رشد قیمت‎ جهانی محصولات پتروشیمی منعکس شد و قیمت پایه این محصولات را در سومین هفته از ماه پایانی سال‌جاری سبزپوش کرد.