پتروشیمی لردگان خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در جریان بازدید از پتروشیمی لردگان هدف از راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی در کشور را خلق ثروت و تولید پایدار عنوان کرد و گفت: ایجاد یک واحد صنعتی با این مقیاس و توان تولید در این منطقه کم برخوردار که باعث ایجاد اشتغال پایدار، کمک به کشاورزی استان و کشور و صادرات محصول اوره با این حجم عظیم شده، نمادخودباوری و شکوفایی تولید داخل است.