رشد دوبرابری سود سابک در ۳ ماه پایانی ۲۰۲۱

سود سه ماه چهارم سال گذشته میلادی شرکت سابک با افزایش قیمت‌ها و حجم‌ها بیش از دو برابر شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت سعودی بیسیک اینداستریز (سابک)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی جهان اعلام کرد که سود خالص سه‌ماه پایانی این شرکت به‌دلیل افزایش قیمت‌های فروش محصولات بیش از دو برابر شده است.

سود خالص سابک پس از کسر مالیات در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۱ میلادی ۴.۹۳ میلیارد ریال (۱.۳۱ میلیارد دلار) ثبت شد، در حالی که این رقم در سه ماه سوم سال گذشته میلادی ۵.۵۹ میلیارد ریال و در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ میلادی ۲.۲۵ میلیارد ریال بوده است.

درآمد سابک در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی ۵۱.۲۸ میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های مؤسسه ریفینیتیو، سود سه ماه چهارم سابک ۱۰.۴ درصد از میانگین انتظارات تحلیلگران پایین‌تر بود، اما سود خالص پس از کسر مالیات برای سال ۲۰۲۱ به ۲۳.۰۳ میلیارد ریال رسید که بیش از برآوردهای تحلیلگران (۲۲.۳۶ میلیارد ریال) بود.