صادرات ۱۴ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در ۱۰ ماهه اول دولت سیزدهم

سهم صادرات صنعت پتروشیمی از مرداد 1400 تا اردیبهشت 1401، در حدود 22 میلیون تن به ارزش 14 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5 درصد در مقدار و 61 درصد در ارزش رشد داشته است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شاخص های عملکرد صنعت پتروشیمی ایران نشان می دهد همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم از مرداد  ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال جاری، ظرفیت تولید صنعت با ۷ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه (مرداد۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰) به ۷۵ میلیون تن رسید.

در دهه ماهه نخست کار دولت سیزدهم در مجموع ۵۶ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی تولید شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه (مرداد۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰) با ۷ درصد رشد، در حدود ۵۲ میلیون تن بوده است.

براساس این گزارش، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ (بدون احتساب طرحهایی که در این سال راه اندازی می شوند) بالغ بر ۹۰ میلیون تن بوده است که بر این اساس برای بازه زمانی ده ماهه فوق ظرفیت تولیدی این صنعت ۷۵ میلیون تن در نظر گرفته شده است.

همچنین، آمارهای بازرگانی صنعت پتروشیمی در دهه ماهه اول دولت سیزدهم نشان می دهد که مجموع فروش این صنعت در بخش بازارهای داخلی ۸/۸ میلیون تن به ارزش ۱/۷۷۸/۷۴۷ میلیارد ریال بوده است. این بخش در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل در حدود ۵ درصد در مقدار و  ۶۲ درصد در ارزش رشد داشته است.

سهم صادرات نیز از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، در حدود ۲۲ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵ درصد در مقدار و ۶۱ درصد در ارزش رشد داشته است.

این گزارش می افزاید، صنعت پتروشیمی  در بخش توسعه و طرح ها در حال حاضر  ۶۸ طرح با ظرفیت ۵۱ میلیون تن در سال و با سرمایه گذاری کل ۳۵ میلیارد دلار در دست اجرا دارد.