«پالایشگاه اصفهان» سهام پتروشیمی اصفهان و شرکت نفت سپاهان را خرید

نماد شپنا اعلام کرد بیش از ۴۸ درصد سهم پتروشیمی اصفهان و بیش از ۱۷ درصد سهام شرکت نفت سپاهان را خریده و این سرمایه گذاری ها در راستای تبدیل شدن به هلدینگ پترو پالایشی شپنا است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پالایشگاه اصفهان با نماد شپنا اعلام کرد بیش از ۴۸ درصد سهم پتروشیمی اصفهان و بیش از ۱۷ درصد سهام شرکت نفت سپاهان را خریده و این سرمایه گذاری ها در راستای تبدیل شدن به هلدینگ پترو پالایشی شپنا است.

سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل آستن، سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بوتان و احداث واحد بوتادین و صنایع وابسته مانند pbr با هدف جلوگیری از سوزاندن فراورده ال پی جی، سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پروپان و احداث واحد pdh و دستیابی به پروپیلن با هدف جلوگیری از سوزاندن فراورده ال پی جی، سرمایه گذاری در احداث واحد اسید فسفریک در شهرستان سمیرم با هدف کاهش گوگرد نهایی که مجموعه سرمایه گذاری ها در این چهار طرح یک میلیارد یورو است. همچنین راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل با سرمایه گذاری ۵۱۱ میلیون یورویی که قرار بود در تابستان سال جاری راه اندازی شود و دستاورد آن افزایش کیفیت محصول دیزل به استاندارد یورو است و بازگشت سرمایه ۴ ساله آن ۶ همت هم سود پیش بینی شده است.