اگهی استخدام پتروشیمی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پتروشیمی امیرکبیر طی اطلاعیه ای از برگزاری آزمون استخدامی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:
با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولیدات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسالمی شرکت
پتروشیمی امیرکبیر واقع در استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت، از بین
متقاضیان واجد شرایط ) آقا ( بر اساس جدول ذیل، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی،
آزمونهای روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی دعوت به همکاری نماید.

جزئیات این آزمون بدین صورت اعلام شده است؛