هلدینگ خلیج فارس و بحران در منابع انسانی!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: هلدینگ خلیج فارس، یکی از بزرگترین و ثروتمندترین هلدینگ‌های پتروشیمی در منطقه غرب آسیا این روزها با حواشی بسیاری مواجه است.

 همین ماه پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعتراضات شدید نسبت به بکارگیری بازنشستگان در این هلدینگ بزرگ انرژی، لقب پاتوق بازنشستگان را به این مجموعه بزرگ دادند و درپی آنچه بی قانونی‌های این هلدینگ اعلام شد، پای وزیر نفت را به مجلس بازکردند‌.

اما موضوع  ابعاد دیگر یافته و اعتراض کارگران و کارکنان در این هلدینگ، اکنون از کارگران پیمانکاری به نیروهای رسمی نفتی سرایت کرده و روز گذشته (سه شنبه ۲۶ آذرماه) یک هفته پس از اعتراض کارگران پتروشیمی تندگویان نسبت به اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، نیروهای رسمی پتروشیمی بندرامام دیگر شرکت سودده این مجموعه دست به اعتراض و تجمع زده‌اند.

 برخی شرکت‌های این هلدینگ با کاهش فروش طی ۶ ماهه سال نخست همراه بوده‌اند و پروازی بودن مدیران در هلدینگ خلیج فارس طی دوره کنونی به مدیران لایه های میانی رسیده که تنها چند روز در هفته با پرواز مستقیم از تهران به ماهشهر می‌روند و حتی مناطق شهری این منطقه‌ی محروم از کشور را نمی‌شناسند!