اعطاى لوح و تندیس صنعت سبز به شرکت پتروشیمى مارون از سوى سازمان حفاظت محیط زیست کشور

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  در بیست و یکمین همایش ملى *واحدهاى صنعتى و خدماتى سبز* که روز یکشنبه ٢٧ بهمن ماه ١٣٩٨ در سالن همایش هاى بین المللى سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور دکتر کلانترى معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، مهندس زنگنه وزیر نفت و جمع کثیرى از مدیران و نمایندگان شرکتهاى صنعتى و خدماتى کشور برگزار گردید از شرکت پتروشیمى مارون به عنوان شرکت صنعتى سبز با اهداى تندیس و لوح سپاس تقدیر گردید.

در این همایش تعداد ٢٢۶ واحد صنعتى از سراسر کشور که در سال ١٣٩٧ در فهرست صنایع آلاینده قرار نگرفته بودند از طریق فراخوان سازمان محیط زیست پس از ثبت نام در فرایند دریافت جایزه صنعت سبز و طى مراحل ارزشیابى عملکرد زیست محیطى سال ١٣٩٧ توسط گروه ارزیابان جایزه صنعت سبز ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و دفتر ارزیابى اثرات زیست محیطى سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، تعداد معدودى از صنایع به عنوان واحد صنعتى سبز انتخاب شدند که مورد تقدیر قرار گرفتند.