جای خالی تعاون پتروشیمی ها در روزهای کرونایی بندرماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در خبرها آمده بود در آستانه سال تحصیلی جدید، یکی از گروه جهادی که طی ماه های گذشته تحت آموزش جهادگران پتروشیمی امیرکبیر قرار گرفته بودند، با همان تجهیزات تهیه شده از سوی این شرکت، برای ضدعفونی مدارس به بندرماهشهر آمده اند.

خبر تلخ بود، از آن جهت که پتروشیمی همان پتروشیمی است، شهر همان شهر است، اما دیگر خبری از جهادگرانش نیست.

تلخ تر آن بود که آنان که خدمات و عملیات جهادی مدیرعامل وقت پتروشیمی امیرکبیر را به سخره می گرفتند، اکنون خود کجایند؟ چه می کنند؟ اگر آن اقدامات سبک بوده، چرا مدیران و فعالین اجتماعی سنگین وزن، اکنون از انجام آن عاجزند؟

مخلص کلام، این روزها شهرهای ماهشهر و سربندر و هندیجان و امیدیه و رامشیر و غیزانیه و …. جای خالی مدیرانی را حس می کند که جهاد را به پشت میزنشینی ترجیح دادند با آنکه می دانستند اگر به پس توی اتاق هایشان بروند می توانند سالها به مانند دیگران مدیریت کنند.